Hållbarhet 

Vi, alla bolag som tillsammans bildar Vingruppen, använder oss av Systembolagets riktlinjer för att driva hållbarhetsfrågor vidare tillsammans med våra producenter och leverantörer. Genom att ställa krav på producenterna och utveckla en långsiktig
CSR-strategi, kommer vi att kunna utöka hållbarheten på våra varor i framtiden.

Detta bearbetas med fokus på miljö, ekonomi och sociala faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom.
Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

Hur kan du som konsument påverka?
Som kund hos oss kan du påverka hållbarheten på Systembolagets viner genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja en ekologisk eller etisk produkt men även att välja ett vin i lättviktsglas eller PET. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar Du hela ledet till oss som importörer och vidare till producenter i andra länder. Tillsammans gör vi skillnad!

Det här gör vi nu...
2011 skrev våra leverantörer på ett dokument utformat av Systembolaget som omfattar leverantörens arbete och ansvar inom CSR (Corporate Social Responsibillity). Systembolaget är medlem i den internationella organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod finns inskriven i inköpsavtalet sedan 2012. Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

De av våra leverantörer som har viner listade på Systembolaget finns sedan 2012 registrerade i databasen. Vi och våra leverantörer arbetar aktivt för att uppförandekoden ska efterföljas och årligen gör vi en uppföljning där leverantörerna får redovisa hur hållbarhetsarbetet ser ut, samt vad de gjort för att driva på utvecklingen och uppnå förbättringar. Även Systembolaget följer upp koden genom revisioner hos producenter.

Samtliga bolag inom Vingruppen är ekologiskt certifierade, både vad gäller import och legoproduktion. Vi har flertalet rättvisemärkta produkter i sortimentet och många av de producenter som vi samarbetar med arbetar på ett ekologiskt eller biodynamiskt sätt eller bidrar på andra sätt till hållbar produktion men är inte certifierade.

Vi blir aldrig klara
Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Vi på Vingruppen vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar. Har du frågor om vårt sortiment och hållbarhet? Kontakta mig gärna! 

 

Kim Forsberg
Hållbarhetsansvarig

 +46 (0) 73 848 88 77
kim.forsberg@vingruppen.se