Vinfinity™ sustainable action fund

8 000 år av vinodling borde bara vara början...

Det är dags att agera. Vi vill vara en förebild för hållbar tillväxt inom vinindustrin. Vi tror att partnerskap är det bästa ledarskapet. Så vi skapade Vinfinity!

 

Vad är Vinfinity™?

Vinfinity är en hållbarhetsfond som grundades 2021 av Vingruppen i Norden. Fonden kom till för att stödja våra vinpartners i att skapa en hållbar värdekedja för vin. Vinfinity är en del av Vingruppen I Nordens långsiktiga hållbarhetsstrategi Från druva till glas.

Investeringarna kommer att omfatta projekt för hållbar infrastruktur och odlingsprojekt som bidrar till en cirkulär, resurseffektiv och en fossilfri värdekedja.

 

Vår investering

Vingruppen i Norden har satt ett eget pris på CO2e för att fånga upp och hantera utsläppen. Kostnaden för utsläpp är numera en del i Vingruppen i Norden totala kostnadskalkyler. Detta är grunden för fonden. Varje år sätts pengar in i fonden och flertalet projekt kommer att identifieras och investera i. Det här är vårt sätt att accelerera förändring – genom att omvandla vår påverkan till monetära villkor och investera den i långvariga hållbara lösningar. När fonden är tom har vi lyckats.

Vilka projekt prioriteras?

  • Bidrar till de globala målen och Vingruppen i Nordens hållbarhetsmål.
  • Leverera en långsiktig avkastning för alla intressenter som är involverade i projektet.
  • Vinproducent- och leverantörsledda initiativ för implementering av hållbar teknik och kunskap.
  • Förbättrade arbetsvillkor och positiv samhällsutveckling.
  • Resurseffektivitet och användning av förnybara material i produktionen.
  • Biodiversitetsprojekt inom ett landskap / vinodlingsområde.
  • Säkerställt skydd av vattenresurser i lokalsamhället.
  • Utfasning och minskning av giftiga kemikalier i odling och produktion.
  • Alla andra projekt som hjälper våra leverantörer och producenter att uppnå de globala målen och Vingruppens hållbarhetsmål.