Tillsammans gör vi skillnad från druva till glas

Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något för en bättre värld. Det kan vi på Vingruppen. Varje dag har vi kontakt med vinproducenter från hela världen där vi arbetar tillsammans för att göra våra ca 2500 viner och världen lite bättre. Vi tar vårt ansvar på stort allvar. Vår vision är att vara förebilder för hållbar och jämställd tillväxt.

 

Att tänka utanför buteljen är en del av vår kultur

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och fokuserar på miljö, sociala och ekonomiska faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom. Det innefattar hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i och hur våra kunder och konsumenter kan göra hållbara val. Det handlar också om hur vi på kontoret arbetar, hur vi påverkar varandra och hur vi påverkar samhället. 

 

Vingruppens hållbarhetsprogram

Vingruppen har en hållbarhetsplan till 2030 med fokus på långsiktig hållbarhet och affärsmöjligheterI vårt arbete för att uppnå hållbar utveckling fokuserar vi på fyra områden: hållbar odling och produktion, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats.

Hållbar produktion och odling
Vi arbetar för att alla i vår leverantörskedja ska utveckla sitt sociala- och miljömässiga ansvar och uppnå högsta standard . Det gör vi genom att spåra och följa upp hållbarhetsarbetet i leverantörskedja och säkra att amfori BSCI:s uppförandekod följs. Vi strävar ständigt efter steg för steg utveckla våra processer för att

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Vingruppens hållbarhetsrapport 2019

 

Våra styrande globala mål 

 I vårt arbete för att uppnå hållbar utveckling fokuserar vi på fyra områden;
Hållbar odling och produktion
Hållbar konsumtion
Hållbart klimat
Hållbar arbetsplats

 

Hållbar produktion och odling

Vi arbetar för att alla i vår leverantörskedja ska uppnå samma höga standarder för socialt- och miljömässigt ansvar. Det gör vi genom att säkra att vår uppförandekod följs och genom att spåra våra producenters hållbarhetsarbeten och ständigt föreslå förbättringar.

Mål 2021: 100% av våra producenter och leverantörer har signerat vår uppförandekod

 

Hållbar konsumtion

Vi arbetar hela tiden för att stärka vårt hållbara sortiment av viner. Det handlar om miljö, klimat, arbetsvillkor, alkoholfritt och vilka förpackningar vi väljer.  Idag är 55% av vårt sortiment är certifierat och 72% av våra viner säljs i klimatsmarta förpackningar.

 

Mål 2021: 80% av vårt sortiment är certifierat

 

Hållbart klimat

Vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck steg för steg för att bli en klimatpositiv verksamhet senast 2030. 

Mål 2021: 0,29 kg CO2e/liter såld dryck 

 

Hållbar arbetsplats

Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsmiljö som lockar och tar hand om människor med rätt kompetens. Vi är stolta över vår jämna fördelning av män och kvinnor i ledande positioner och tror att detta är en del av vår framgång.

Mål 2021: Fortsatt jämställd fördelning av män och kvinnor i ledande positioner

 

Hur ska vi nå målen?

Vi identifierar var risker om eventuella missförhållanden kan ske beträffade FN:s mänskliga rättigheter och internationella övernskommelser och riktlinjer för goda arbetsvillkor och miljöansvar

Vi har tydliga processer och rutiner för hantering och ständig förbättring av vår värdekedja

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan i alla led med särskilt fokus på transporter och förpackningar  

Varje avdelning jobbar strategiskt med uppsatta mål för att långsiktigt arbeta mot att bli en helt hållbar verksamhet.