Socialt och miljömässigt ansvar 

Vingruppen använder amfori BSCI:s riktlinjer för att driva hållbarhetsfrågor vidare med våra producenter och leverantörer.

Genom att ställa krav på och motivera producenterna kan vi utveckla ett långsiktig hållbarhetsarbete och nå samma höga standarder inom socialt- och miljömässigt ansvar. Vi är övertygade om att detta arbete kommer gynna våra producenter och våra produkter i framtiden. 

Amfori BSCI

Sedan 2012 använder Vingruppen amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod. Koden finns inskriven i Systembolagets inköpsavtal.

Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi och våra leverantörer arbetar aktivt för att uppförandekoden ska efterlevas. 

Vi använder hållbarhetsplattformen Worldfavor för att samla in, organisera och följa upp våra producenters hållbarhetsarbete.