Vi har ett stort och växande sortiment av allt från ekologiska produkter till biodynamiska och naturvin, vi har även producenter fokuserar på det etiska och är Fairtrade och Fair for Life certifierade. Flera av våra produkter är även hållbarhetscertifierade med både sociala och miljömässiga värden. Sen har vi producenter som arbetar enligt ekologiska och biodynamiska principer utan att vara certifierade. 

 

Vad betyder certifieringarna?

Ekologiskt, biodynamisk, klimatsmart, etiskt och hållbart... Är det viktigt för dig att göra ett medvetet val för miljön när du köper vin? 

Vin och hållbarhet kan idag kännas som en djungel vilket gör det knepigt att välja rätt. Certifieringarna på flaskan visar någon form av miljöengagemang - men i vilken utsträckning? När vinodling både kan gynna och hämma miljön. För att göra det enklare för dig som kund så reder vi här ut vad certifieringarna faktiskt betyder.

 

Ekologiskt certifierat vin 

Den ekologiska vinodlaren tacklar mögel och skadedjur med biologiskt nedbrytbart material. Vilt gräs tas bort för hand eller med maskiner. Ekologiskt jordbruk tillåter en rikare biologisk mångfald av växter och djur. Vilket bidrar till välmående natur och ekosystem. Koppar används av vissa ekologiska vinodlare, något kan skadar vattenlevande organismer och bör därför undvikas. Andra fördelar med ekologiskt vinodling är minskad klimatpåverkan samt att arbetarna inte utsätts för kemiska bekämpningsmedel. Användningen av bekämpningsmedel kallas vanligtvis för konventionell odling. 

Den ekologiska märkningen innebär att drycken är certifierad av en oberoende kontrollorganisation. 

Certifieringen är frivillig, kostar pengar för producenten och återfinns på själva flaskan.

 

Biodynamiskt certifierat vin

Biodynamisk odling undviker all användning av konstgjorda produkter i odlingen av druvor. Här används ett istället utvalda biologiskt nedbrytbara preparat för att förbättra eller dynamisera jorden. Den biodynamiska odlaren arbetar proaktivt för att jorden ska må bra vilket sägs förbättra den övergripande kvaliteten på jorden och druvorna som odlas. Biodynamiska odlare planterar och skördar enlighet månens faser. 

Den biodynamiska märkningen innebär att drycken är certifierad av en oberoende kontrollorganisation.

Certifieringen är frivillig, kostar pengar för producenten och återfinns på själva flaskan.

 

 Etiskt certifierat vin

Båda certifieringarna fokuserar på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter för de som arbetar med odling av råvaror och med tillverkning av drycken.

Fairtrade och Fair for Life är utvalda för att de bedöms vara bäst utifrån uppsatta kritierier:

De är oberoende organisationer.
Deras krav är transparenta.
De är brett använda.


De granskar stora delar av verksamheten vid certifiering.
Båda certifieringarna gör dessutom en utbetalning till arbetstagarnas lokalsamhällen. Utbetalningen används till sådant arbetarna behöver, exempelvis skolor och lokala transporter.

Certifieringarna är frivillig, kostar pengar för producenten och återfinns på själva flaskan.

 

Hållbart certifierat vin

Hållbarhetscertifiering finns i regional, nationell och internationell form. De ställer krav på både miljö- och socialt ansvar. Kraven skiljer sig något mellan olika typer av hållbarhetscertifieringar, men alla ställer någon form av krav på; användning av bekämpningsmedel, vattenanvändning, biologisk mångfald och arbetsvillkor.  

 Certifieringarna är frivillig, kostar pengar för producenten och återfinns på själva flaskan.