Dryckesbranschens Klimatinitiativ  

Vingruppen är en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Tillsammans tar vi ansvar för klimatet så att vi kan fortsätta fokusera på det vi är bäst på – leverera goda viner från hela världen!

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma mål. Tillsammans vill parterna minska sin klimatpåverkan och arbetar för visionen "En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas". Det unika med Dryckesbranschens Klimatinitiativ är att aktörer som vanligtvis
är konkurrenter här arbetar tillsammans.

I Parisavtalet som slöts 2015 enades världens länder om att den globala temperaturhöjningen måste hållas långt under 2 grader. Det ligger i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. En förutsättning för att lyckas är att alla deltar, från regeringar och myndigheter till företag, organisationer och enskilda personer. Därför har vi inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget beslutat att anta utmaningen att ta ansvar för klimatet tillsammans.

Syftet med Dryckesbranschens Klimatinitiativ är att samverka för att minska dryckesbranschens klimatpåverkan. Samt att initiera och driva aktiviteter som gör att dryckesbranschen kan nå det långsiktiga målet att vara klimatneutrala till år 2045.

Framgångsfaktorer som definierats är att alla deltagare ska kunna inkluderas och bidra på sitt sätt, initiativet avgränsas till klimatpåverkan, målen ska ligga i linje med svenska regeringens klimatmål och Agenda 2030, och sist men inte minst: Att affären är med.

 Vill du veta mer dryckesbranschens klimatpåverkan och hur vi arbetar? Läs mer i vår nya klimatrapport!

 Dki 2021

Läs initiativets gemensamma klimatrapport