Tillsammans mot en hållbar framtid

Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något för en bättre värld. Det kan vi på Vingruppen. Varje dag har vi kontakt med vinproducenter från hela världen där vi arbetar tillsammans för att göra våra ca 2500 viner och världen lite bättre. Vi tar vårt ansvar på stort allvar. Vår vision är att vara förebilder för hållbar och jämställd tillväxt. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och fokuserar på miljö, sociala och ekonomiska faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom. Det innefattar hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i och hur våra kunder och konsumenter kan göra hållbara val. Det handlar också om hur vi på kontoret arbetar, hur vi påverkar varandra och hur vi påverkar samhället.

Vårt hållbarhetsprogram

Från druva till glas

Vingruppen har en hållbarhetsplan till 2030 med fokus på hållbar och lika tillväxt. I vårt arbete för att uppnå hållbar utveckling fokuserar vi på fyra områden: hållbar odling och produktion, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats. Vårt arbete bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Från druva till glas i 4 steg

  • Uppmuntra hållbar druvodling

  • Skapa respektfulla samhällen

  • Välja ansvarsfulla förpackningar

  • Agera tillsammans för att skapa en positiv förändring globalt

Schyssta arbetsvillkor och miljömedveten odling

Hållbar produktion och odling

Schyssta arbetsvillkor och respekt för miljön är några av Vingruppen i Nordens viktigaste prioriteringar. Vi ställer detaljerade krav på våra producenter. Att odling och produktion sker med respekt för naturen och att arbetarna har rätt till rimliga arbetstider och rätt lön. Diskriminering får inte äga rum och arbetarnas hälsa och säkerhet måste respekteras. Alla typer av barnarbete och tvångsarbete är förbjudna

Ett hållbart och attraktivt sortiment

Hållbar konsumtion

Nu mer än någonsin finns det en efterfrågan för etiska produkter med låg miljöpåverkan. Den ökade efterfrågan ställer ännu högre krav på oss för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och lika viktigt att märka dem så att det blir lätt för våra kunder och konsumenter att göra ett medvetet val. Att erbjuda ett lättillgängligt etiskt och miljömässigt hållbart sortiment är vår prioritet och vi arbetar hela tiden för att stärka vårt utbud av viner. Det handlar om miljö, klimat, arbetsvillkor, alkoholfritt och vilka förpackningar vi väljer. Idag är 47% av vårt sortiment certifierat och 75% av våra viner säljs i klimatsmarta förpackningar.

Partnerskap och unik fondsatsning

Hållbart klimat

Klimatfrågan är central för vår bransch. Alla våra producenter känner av effekterna av klimatförändringar och är liksom vi, engagerade i att göra en skillnad. För vår bransch är det förpackning, transport och odling de stora utmaningarna som kan hanteras genom samarbete, kunskapsbok och nya lösningar. Vi måste tänka utanför flaskan. Det finns goda exempel på samarbete i branschen. Från Porto Protokoll från den svenska Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Vårt arbete fokuserar på att minska våra utsläpp oavsett tillväxt. Ersätta transporter och förpackningar med fossilfria och resurseffektiva bränslen och material. Och kompensera för de utsläpp vi inte kan göra något åt. Vi har också tagit ett unikt steg och startade en hållbarhetsfond - Vinfinity ™, som bygger på vår klimatpåverkan. Vi har satt vårt pris på kol och använder "straffavgiften" till att investera i progressiva klimatprojekt i vår värdekedja. För för oss handlar klimatarbete om att göra skillnad tillsammans. Vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck steg för steg för att bli en klimatpositiv verksamhet senast 2030.

Hållbar och lika tillväxt

Hållbar arbetsplats

Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsmiljö som lockar och tar hand om människor med rätt kompetens. Vi är stolta över vår jämna fördelning av män och kvinnor i ledande positioner och tror att detta är en del av vår framgång.